Normal_rss_entry-182727

De scholen, die dinsdag zijn geïnformeerd over de foute verwerking van een deel van de eindtoetsen, moeten nu contact opnemen met de ouders en zo snel mogelijk nagaan of de leerlingen het best passende eindadvies hebben gekregen.

De sectororganisaties VO-raad en PO-Raad betreuren de gang van zaken, staat op de site van laatstgenoemde. Het is niet alleen erg vervelend voor een grote groep leerlingen en hun ouders, maar ook voor de leerkrachten, aldus de PO-raad.

"De leerkrachten zullen een bijstelling van het schooladvies opnieuw moeten heroverwegen. Voor de vo-scholen blijft onverminderd gelden dat zij het advies van de basisschool volgen. Indien een basisschool een reeds eerder afgegeven eindadvies bijstelt, laat de basisschool dit aan de vo-school waar de leerling is ingeschreven weten."

De overgang van leerlingen van de basis- naar de middelbare school is een belangrijk moment in de ontwikkeling van een kind, benadrukt de PO-raad. Om de kans op fouten hierbij te beperken, pleiten PO-Raad en VO-raad voor één toezichthouder op de eindtoetsen. "Nu zijn te veel verschillende partijen betrokken bij de totstandkoming van een eindtoetsadvies. Als dit niet mogelijk is, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets."

Door: ANP