Periode eindtoetsen van start in (speciaal) basisonderwijs

Tussen 15 april en 15 mei nemen alle scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs bij hun leerlingen in het laatste leerjaar een eindtoets af. De eindtoets voor leerlingen in het laatste leerjaar van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs gaat dit jaar door zoals gepland. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Scholen nemen de eindtoets tussen 15 april en 15 mei af. Daarmee komt dit jaar voor de leerlingen weer een objectief, tweede gegeven bij het schooladvies beschikbaar. Een stappenplan rondom de eindtoets en corona en de antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op Lesopafstand.nl.

Toetsadvies

Daarnaast is met alle eindtoetsaanbieders afgesproken dat, indien uit de eindtoetsafname blijkt dat de groep 8-leerlingen leervertraging hebben opgelopen als gevolg van de schoolsluitingen, er hiermee in de berekening van de toetsadviezen rekening wordt gehouden. Leerlingen krijgen daarmee ook dit jaar een toetsadvies voor het vervolgonderwijs dat past bij hun potentie. Daarmee hebben leerlingen meer kans op een eerlijk schooladvies, zodat zij in het voortgezet onderwijs op de juiste plek terechtkomen. Het ministerie van Onderwijs heeft middelbare scholen gevraagd om goed te monitoren of leerlingen onderwijs volgen op een niveau dat recht doet aan hun capaciteiten.

Taal en rekenen

Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen. De berekening van deze referentieniveaus wordt niet gewijzigd. Op deze manier krijgt de school, net als andere jaren, inzicht in waar de leerlingen op het moment van afname staan in hun ontwikkeling.

Door: Nationale Onderwijsgids