Hoe stimuleer je de mentale gezondheid van leerlingen? Steven Pont geeft tips
 
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont maakte voor de VO-raad, in navolging van het webinar dat hij eerder gaf, een video voor onderwijsprofessionals. Hierin legt hij uit wat scholen kunnen doen om de mentale weerbaarheid en motivatie van hun leerlingen te stimuleren en vergroten. Dit meldt de VO-raad.
Vanaf deze week mogen middelbare scholieren weer 1 dag in de week of meer naar school. De verwachting is dat veel scholen eerst de tijd nemen om de emotionele en mentale toestand van leerlingen te peilen en vervolgens te verbeteren.
 
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont wil scholen en docenten daarmee helpen en heeft daarom een video gemaakt. In deze webinar over mentale gezondheid gaat hij vanuit de zelfdeterminatietheorie in op wat scholen kunnen doen om - bij voorkeur structureel - de mentale weerbaarheid en motivatie van hun leerlingen te stimuleren en vergroten.
 

Wat is de zelfdeterminatietheorie?

Volgens Deci & Ryan (1985; 2000) kunnen docenten de intrinsieke motivatie verhogen als ze weten in te spelen op drie psychologische basisbehoeften:
  • Autonomie. De leerling heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en heeft invloed op wat hij/zij doet.
  • Gevoel van competentie. Het vertrouwen dat de leerling moet hebben in eigen kunnen.
  • Relatie, sociale verbondenheid. De verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. En een positief klimaat in de klas; leerlingen moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken (Verbeeck, 2010).*
 
Het webinar is tot 15 maart hier terug te kijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
*Bron: wij-leren.nl