Normal_samen__afspraak

De zogenoemde leerKRACHT-aanpak lijkt een lerende cultuur binnen de school te bevorderen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van Oberon en de Universiteit Utrecht. Dit meldt de PO-Raad.

De aanpak van stichting leerKRACHT helpt scholen en leraren een verbetercultuur te creëren. Hierbij leren docenten van elkaar onderling en wordt ernaar gestreefd om samen met leerlingen en de schoolleiding het onderwijs te verbeteren. Dit kan een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit.
 
Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de leerKRACHT aanpak inderdaad blijkt te werken. 118 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo werden hierover bevraagd.
 
Sinds de start van leerKRACHT met vijftien scholen in 2012 zijn er ondertussen honderden middelbare scholen, basisscholen, mbo-opleidingen, pabo’s en lerarenopleidingen die met de leerKRACHT-aanpak werken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids