Hoogleraar pleit voor strengere eisen pabo-diploma

Buitengewoon hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner vindt dat een pabo-diploma aan veel strengere eisen moet voldoen. Volgens hem ontstaan achterstanden op het gebied van taal en rekenen door leerkrachten die vaak onvoldoende opgeleid zijn om kinderen de juiste kennis bij te brengen. Door strengere eisen te stellen aan het hbo-diploma van de opleiding leraar basisonderwijs, moet het onderwijsniveau in Nederland omhoog. Dit meldt 1Limburg.

Het is aan pabo-opleidingen zelf om eisen te stellen en dat kan anders. “De ene pabo vindt het heel belangrijk dat een leerkracht veel weet over de natuur, bijvoorbeeld. Een andere opleiding zet meer in op rekenen of taal. Niemand die daar standaardeisen aan stelt.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky