Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Van 15 april tot 15 mei 2019 maken ongeveer 178.000 leerlingen uit groep 8 de eindtoets. Dit meldt de Rijksoverheid.

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om alvast te oefenen voor de eindtoets in groep 8.

Waarom een eindtoets?

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Dat heeft twee doelen:
 
  • De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
  • De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun onderwijs zo nodig aanpassen.

Eindtoetsen

Scholen kunnen dit jaar kiezen uit de volgende eindtoetsen:
 
  • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.
  • ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
  • De IEP Eindtoets van Bureau ICE.
  • De Dia-eindtoets.
  • De AMN Eindtoets.

De school kiest voor 1 toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) in het voorjaar dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen hoeven niet te betalen voor een eindtoets.

Door: Nationale Onderwijsgids