Centraal aanmeldmoment voortgezet onderwijs: Tweede Kamer stemt voor

De Tweede Kamer heeft op 14 september een wetsvoorstel aangenomen om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs anders in te richten. Dit zou dan vanaf schooljaar 2023/2024 werkelijkheid moeten worden. Dit meldt Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. 

Het wetsvoorstel regelt onder andere dat alle groep 8-leerlingen zich op één centraal moment, in de week van 1 april, kunnen aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Wel nadat de eventuele bijstellingen van het schooladvies hebben plaatsgevonden. 

Leerlingen met bijstelling

Met het wetsvoorstel moet voorkomen worden dat leerlingen die een bijstelling krijgen, geen plek meer vinden op hun niveau/school van voorkeur. Bijkomend voordeel is dat vo-scholen dan niet meer laat in het jaar te maken krijgen met wijzigingen in leerlingenaantallen.

Om dit nieuwe aanmeldmoment mogelijk te maken, schuift de afnameperiode van de eindtoets op naar de eerste helft van maart. De eindtoets gaat dan later doorstroomtoets heten. Op die manier zit er minder tijd tussen het geven van het schooladvies en het afnemen van de doorstroomtoets. 

Schooljaar 2023-2024

Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Gaan ook de Eerste Kamerleden akkoord, dan zal het vanaf schooljaar 2023-2024 in werking treden.

Door: Nationale Onderwijsgids