Normal_twitter_card

Er komt meer ruimte om een nieuwe school te starten die aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Dit aangepaste wetsvoorstel is verbeterd ten opzichte van een eerdere versie. Dit meldt Verus.

Tot nu toe waren was de christelijke onderwijsvereniging kritisch over de nieuwe wetgeving vanwege diverse praktische bezwaren en omdat veel schoolbesturen al nieuwe initiatieven nemen binnen bestaande mogelijkheden. In het nu voorliggende wetsvoorstel is een aantal bezwaren weggenomen en dat vindt Verus positief.

Kwaliteitscriteria

Zo blijven de bestaande richtingen blijven overeind. Nieuwe scholen moeten vooraf aan kwaliteitscriteria voldoen. In hun grondslag moeten zij een fundamentele oriëntatie hebben om toegelaten te worden. Dat betekent een godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische benadering. Een school gebaseerd op een didactisch middel, zoals de iPad-school, valt daar niet onder. Overigens wordt de fundamentele oriëntatie niet getoetst door inspectie, die kijkt alleen naar de deugdelijkheidseisen.

Laatste school van de richting

Het pleidooi van Verus voor het behoud van de laatste school van een richting is overgenomen, mits er sprake is van één richting. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een eerdere versie van het wetsvoorstel, vindt Verus.

Concurrentie

Ook de zorgen over concurrentie zijn weggenomen. Als ouders een nieuwe school willen stichten moeten zij verplicht overleg voeren met bestaande schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Daarnaast moet onderzocht worden of een nieuwe school binnen bestaande voorzieningen een plek kan krijgen. Ook ouders die de bestaande school willen verlaten om een eigen school te stichten moeten eerst met het schoolbestuur overleg voeren. Het schoolbestuur heeft ook rekening te houden met de wensen van de ouders. Er is een verantwoordelijkheid aan twee kanten.

Het bezwaar dat alleen de minister oordeelt in situaties zoals hierboven beschreven is daarmee weggenomen. Door overleg vooraf zijn oplossingen voor situaties kansrijker.

Weigeringsgrond vanwege risicoprofiel

Bij de toetsing van de stichting van een nieuwe school, wordt ook het verleden van bestuurders of toezichthouders onder de loep genomen, of problemen van een van haar scholen. Dit kan drempels opwerpen voor scholen die binnen een bestaand bestuur een andere oriëntatie willen. Er is een uitzondering voor bestuurders en toezichthouders die kort in het bestuur zaten of die probeerden wanbeheer te voorkomen. Verus vindt het wonderlijk dat dit risicoprofiel niet geldt voor het openbaar onderwijs. 

Huisvesting

Er is een extra drempel om een nieuwe school te stichten, omdat de nieuwe school al huisvesting moet hebben om de school te kunnen stichten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids