Normal_budget_geld_bezuinigingen

Het voorstel van Kamerlid Paul van Meenen om geld direct naar scholen over te maken is geen oplossing om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en situaties zoals bij het vmbo in Maastricht te voorkomen. “We zien al dat de meeste schoolbesturen het geld direct overmaken naar de scholen. Dat gebeurde ook in Maastricht. Het lerarentekort en de manier waarop nu de toetsing plaatsvindt, zijn grotere knelpunten”, reageert Verus-voorzitter Loes Ypma. Dit meldt Verus. 

Niet terug naar een declaratiestelsel

Een aantal taken kan beter bovenschools georganiseerd worden en andere taken horen juist in de school en in de klas. Ypma: “Competenties op het terrein van bedrijfsvoering, personeelsbeleid en technische zaken kunnen beter bovenschools worden geregeld. De ervaring is dat dit zeer nuttig is en dat de overhead bij veel scholen zeer beperkt is. Het onderwijskundige hoort juist op de scholen thuis. Met het voorstel van de heer Van Meenen geef je scholen er een financiële taak bij, met het risico dat we terugkeren naar het declaratiestelsel.”     
 

Vmbo Maastricht

“In de eerste plaats hoop ik dat er een redelijke oplossing gevonden wordt voor alle 354 leerlingen van twee vmbo-scholen in Maastricht die examen hebben gedaan. Het vraagt ook dat we iets verder kijken dan deze situatie. Geef scholen meer vrijheid in de manier waarop getoetst wordt en het moment van toetsen. Bijvoorbeeld een centraal examen met minder vakken en een schoolexamen dat zwaarder weegt, zal meer recht doen aan het eigen onderwijskundige karakter van de school. Het lerarentekort begint steeds nijpender te worden voor veel scholen en dat probleem wordt ook niet opgelost door het geld direct naar scholen over te maken,” reageert Loes Ypma op de situatie in Maastricht.   
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids