Logo_download__2_

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil geen extra maatregelen nemen om de werkdruk van leerkrachten te verlagen. Het aanpakken van zaken zoals groepsgrootte, aantal lesuren en administratieve lasten vindt hij een taak van scholen zelf. Dit schrijft Dekker in een antwoord op Kamervragen van SP-lid Jasper van Dijk hierover. Dit meldt NOS.

Dekker erkent de signalen over de hoge werkdruk in het onderwijs en maakt zich daar ook zorgen over, schrijft hij. Hij benadrukt dat het kabinet al veel heeft gedaan om de werk- en regeldruk voor leraren te verlagen. Vooral op het gebied van onnodige administratieve regels worden scholen aangespoord om hiermee efficiënter om te gaan. Dekker vindt niet dat de problemen in het onderwijs te maken hebben met te weinig geld. Werkdruk is een complex gegeven en is afhankelijk van meerdere factoren. Daarom kan dit volgens Dekker beter op lokaal niveau door schoolbesturen worden aangepakt in plaats van dit op landelijk niveau op te lossen.
 
De SP had Kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. De bond concludeerde dat er fors wordt overgewerkt door leraren voor weinig salaris. Eén op de acht mensen in het onderwijs zou hierdoor overwegen een andere baan te zoeken in een andere sector. Volgens de AOb zijn de komende jaren miljarden nodig om de onderwijsarbeidsmarkt gezond te maken. Met het geld moet worden geïnvesteerd verlaging van de werkdruk door kleinere klassen en minder lesuren.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids