Feitelijke onderbouwing benadrukt rek uit de kinderopvang

De druk in de kinderopvang is inmiddels zo hoog dat de rek eruit is, concluderen onderzoekers van Berenschot. Lange wachtlijsten en een hoge bezettingsgraad hebben hiertoe geleid. Het onderzoek hiernaar is in de zomer van 2023 gestart en de resultaten zijn nu gepubliceerd in een rapport. Aanleiding zijn de alarmerende signalen die al jaren binnenkomen over de toegenomen druk in de kinderopvang, maar ook op basisscholen en in de zorg. Kinderopvangcentra worden geconfronteerd met steeds meer kinderen met een zorgvraag die zwaarder is dan ze aankunnen. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

Hoewel wellicht niemand zal schrikken van de uitkomsten, is er met dit onderzoek wel feitelijke onderbouwing van de druk in de kinderopvang. De stijgende druk op de keten kent verschillende kwalitatieve verklaringen, waaronder kindfactoren, systeemfactoren en omgevingsfactoren. Ondersteuningsbehoeften zijn complexer, wet- en regelgeving verkokert en er is toenemende druk op gezinnen.

Factoren vanuit werkveld

Ook heeft het werkveld enkele factoren meegegeven aan de onderzoekers van Berenschot, zoals de effecten van corona, personeelstekorten en vroegsignalering. “Het effect van deze factoren op de keten van kinderopvang, onderwijs en zorg is echter veelal niet wetenschappelijk bewezen.”

De resultaten van het onderzoek van Berenschot vind je hier.