Burn-outklachten komen vaker voor onder leraren op achterstandsscholen

Leraren van basisscholen met hoge onderwijsachterstanden hebben het niet makkelijk. Zij hebben vaker te maken met ongewenst gedrag van buitenaf, ervaren weinig steun van hun leidinggevende en hebben vaker interne aanvaringen, met bijvoorbeeld collega's of werkgevers dan docenten op scholen waar geen achterstand heerst. Leerkrachten op achterstandsscholenhebben ook vaker last van burnoutklachten dan hun collega’s op scholen zonder achterstand. Dat meldt de AOb.  

Dat staat in het rapport ‘Werkdruk in het Onderwijs’ van TNO. De werkdruk bij leraren op achterstandsscholen is het hoogst. In het rapport van het TNO is een onderscheid gemaakt tussen scholen met een hoge achterstandsscore (20 procent), de middengroep waar 60 procent van de scholen in valt en de groep van 20 procent die helemaal geen achterstand heeft.

Ongewenst gedrag en weinig steun 

32,3 procent van de leraren die werken op een school met een hoge achterstand kreeg één keer of vaker te maken met ongewenst gedrag van buiten de school. Ruim 23 procent van de leraren op scholen zonder achterstand had met ongewenst gedrag te maken. Meer dan 87 procent van de leraren op achterstandsscholen zegt steun te krijgen van leidinggevenden. Een aardig hoog percentage, maar wel beduidend lager dan op scholen zonder achterstand: daar ligt het percentage ervaren steun op 92 procent.

Conflicten met collega's 

Eén op de drie leraren (29,2 procent) op een school met een achterstand, heeft een kort of langdurig conflict gehad met een collega, werkgever of leidinggevende. Bijna 30 procent van de leraren op een hoge achterstandsschool zegt een kort- of langlopende geschil te hebben gehad met een collega, werkgever of leidinggevende.

G5-scholen 

Het rapport keek ook naar scholen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere. De zogenoemde G5. Ook hier hebben middelbareschooldocenten het zwaar. 34,8 procent van hen geeft aan dat ze burn-outklachten hebben. Leraren op basisscholen hebben ook vaker burn-outklachten dan op scholen buiten de G5 (24,4 procent tegen 21,4 procent), maar dat is altijd nog minder dan in het voortgezet onderwijs. Werknemers op middelbare scholen willen vaak ook maatregelen om werkdruk en stress te verminderen dan hun collega’s uit het primair onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk