Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Voetbaltaal


Nederland speelt zondag 11 juli de finale van het WK in Zuid-Afrika. Het is op dit moment dan ook bijna onmogelijk om niet in een gesprek te belanden dat over voetbal gaat. De website Onze Taal besteedt speciale aandacht aan voetbaltaal, die in gesprekken met leerlingen goed van pas kan komen. Onze Taal heeft al vijftien jaar lang oog voo...

Eerste Kamer akkoord met wet OKE


Dinsdag 6 juli ging de Eerste Kamer akkoord met het voorstel voor de wet OKE. Het wetsvoorstel stuurt aan op meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en in peuterspeelzalen. De wet wordt in augustus van kracht. De nieuwe wet verplicht gemeenten alle jonge kinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie aan te bieden....

Leraren moeten betalen voor bijscholing


Leraren die zich willen bijscholen krijgen te maken met hogere collegegelden. CNV Onderwijs ontving diverse boze reacties van leden die geconfronteerd worden met een hoger collegegeld. Bestuurder Willem Jelle Berg: `Die leraren zijn straks duizenden euro's per jaar kwijt. Dat lijkt me niet de bedoeling van de lerarenbeurs." Leraren moeten...

Mondelinge feedback zet leerling aan het denken


Hoe stimuleer je leerlingen om na te denken over hun eigen ontwikkeling? Door als docent met ze te praten over hun portfolio. Steeds meer scholen verwachten veel van een digitaal ontwikkelingsportfolio. Daarin verzamelen leerlingen over een langere periode hun eigen werk met bijbehorende reflecties. Docenten kunnen kinderen ondersteunen bij di...

Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend


De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke verzuimcijfers worden elk jaar door Regioplan berekend in opdracht van het Vervangingsfonds en het minis...

Geslaagde vmbo-ers ontvangen felicitatiekaart van staatssecretaris Van Bijsterveldt


Bij ongeveer 100.000 vmbo'ers die vorige maand geslaagd zijn voor hun diploma valt morgen een felicitatiekaart van het ministerie van Onderwijs op de mat. Staatssecretaris Van Bijsterveldt feliciteert hen met het behalen van hun vmbo-diploma en benadrukt het belang om verder te leren. Ze noemt de voordelen van een startkwalificatie en ge...

Utrecht ondertekent convenant veilige school


Om de veiligheid op scholen in de Utrechtse wijk Zuidwest te waarborgen, ondertekenen scholen, politie, de gemeente Utrecht, de wijkwelzijnorganisatie en het Openbaar Ministerie vandaag een covenant. Wethouder Jeroen Kreijkamp (Onderwijs) zal namens de gemeente zijn handtekening zetten. "Het is essentieel bij veiligheidsvraagstukken ook schole...

Zero tolerance op Britse scholen


In het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgen leraren verregaande bevoegdheden om 'opstandige leerlingen' in het gareel te houden. Zo krijgen leraren binnenkort het recht leerlingen te fouilleren op mobiele telefoons, muziekspelers, pornografie, vuurwerk en sigaretten, zo meldt de Britse krant The Guardian. Leraren hadden al het recht de spullen van...

Proef: meer arbeidsgericht onderwijs gehandicapten


(Novum) - In vier regio's start komend schooljaar op scholen voor het speciaal onderwijs een proef om jongeren met een handicap beter naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De proef wordt gehouden op tien scholen in Noord-Nederland, Nijmegen, Arnhem en Midden-Nederland. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. Voor de proef wordt het onde...

Nieuwe DVD: leesonderwijs aan doven en slechthorenden


Kentalis heeft een nieuwe DVD uitgebracht met voorbeelden van `good practices` voor resultaatgericht leesonderwijs aan dove en slechthorende basisschoolleerlingen. De dvd bevat videobeelden van leeslessen en is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die lesgeven aan dove of slechthorende kinderen. De dvd-rom i...

Hoe stimuleer je bètatalent in het basisonderwijs?


Het beeld dat leerlingen hebben van (natuur)wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk om bètatalent al op jonge leeftijd te stimuleren en leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techni...

Onderzoek naar rekenen en taal in het primair onderwijs


In het voorjaar van 2010 is de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) van het NWO-Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) door de Directie Primair Onderwijs (PO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW) benaderd met het verzoek in de periode 2010-2013 een onderzoeksprogramma Rekenen en taal in het prim...

Noodlokalen voor 110 autistische leerlingen


De gemeente Nijmegen wil nog deze zomer 8 noodlokalen bijplaatsen bij de Kristallis Scholengroep in kinderdorp Neerbosch Oost. Dit moet voorkomen dat door niet sluitende regelgeving van het Rijk vanaf september een groep van circa 110 autistische leerlingen buiten de boot valt. De vraag naar speciaal voortgezet onderwijs in de regio Nijme...

Castricumse scholieren winnaar landelijke techniekwedstrijd


Een team van vijf havoscholieren van het Bonhoeffer College uit Castricum heeft de strijd om de landelijke Shell Young Technical Award gewonnen. Uit oude apparaten bouwden zij ‘Bolts and Screws', een ware rockband die wordt aangedreven door elektrische boren. Hun creativiteit en technisch inzicht leverden de teamleden een studiereis op naar he...

"Cito bekijkt of het minder kan vloeken"


AMSTERDAM (NOVUM) - Toetsinstituut Cito gaat na of het meer kan doen om grof taalgebruik en vloeken in zijn toetsen te voorkomen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen het Cito en vertegenwoordigers van het reformatorisch onderwijs, schrijft het Nederlands Dagblad woensdag. De reformatorische scholen storen zich volgens de krant hevi...

De onderwijsdagen 2010


Dé Onderwijsdagen 2010 bieden u in twee dagen tijd inzicht in de resultaten en trends op het gebied van ICT binnen het hele onderwijsveld. Het congres vindt plaats op 9 en 10 november in het Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht. Datum 09-11-2010 en 10-11-2010 Onderwijssoorten po, vo, mbo, hbo Doelgroepen Management, Coo...

NOG Blog

Onderwijs in de schaduw van de bijlesindustrie

Normal_pascal_cuijpers

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat ik mijn mavodiploma behaalde, toevalligerwijs op dezelfde school als waar ik inmiddels voor het eenentwintigste jaar werkzaam ben als docent. Ik sloot mijn middelbareschooltijd destijds af met vier zessen en twee zevens. In die tijd bestond de mavo uit C- en D-niveau. Je mocht slechts enkele vakken op C-n...

NOG Interview

Onderwijs dat werkt, dat deugt en deugd doet – in gesprek met Ton Bruining

Normal_teacher-g7a8a211d7_640


Ton Bruining is netwerkpartner van KPC Groep en actief als adviseur, coach en opleider. Hij schrijft vaak prikkelende blogs waarin hij lezers laat meedenken over de essenti...

NOG Topvacatures