Afgestudeerde mbo'ers presteren naar tevredenheid werkgevers

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over afgestudeerde mbo'ers. Dat blijkt uit een onderzoek van de SBB onder bedrijven die stages en leerbanen aanbieden. De uitkomst van het onderzoek duidt erop dat het mbo-onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt op het moment. Dit meldt de SBB.

Via digitale vragenlijsten vroeg het SBB aan 40.000 erkende leerbedrijven naar hun ervaringen met mbo'ers. De werkgevers waren voor het overgrote deel zeer te spreken over de omgang met collega's en leidinggevenden van mbo'ers en over hun bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf. Op taal- en rekenvaardigheden scoren mbo'ers veel minder goed, maar wel positief. Voor deze vaardigheden evenals voor digitale vaardigheden is nog winst te behalen voor mbo-scholen.

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Mbo-vakmensen komen goed beslagen ten ijs. Ik ben blij met de steun van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) voor ons actieplan en ben verheugd dat zij ook oproept om creatieve oplossingen te bedenken voor stages en leerbanen, zodat elke mbo-student via praktijkleren aan een mooie toekomst kan blijven bouwen. En laat scholen en bedrijven die voorbeelden vooral delen met SBB, zodat we via sbbhelpt.nl en de sociale media weer andere bedrijven en scholen weten te inspireren!”

Lees meer op s-bb.nl

Door: Nationale Onderwijsgids