Trendrapport voor toekomstige mbo'ers over ontwikkelingen in MTLM sector

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het nieuwe trendrapport voor de sector Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) gepresenteerd. Het rapport beschrijft ontwikkelingen zoals digitalisering, duurzaamheid en automatisering. Deze ontwikkelingen raken zowel de arbeidsmarkt als de invulling van het beroepsonderwijs. Dit meldt de SBB.

De veranderingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in rap tempo op en dat heeft gevolgen voor het aantal beroepsbeoefenaars en het ontstaan van nieuwe functies. Met trendonderzoeken bekijkt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het werkveld waarin het beroepsonderwijs voor wordt opgeleid. En wat betekent dit voor de benodigde vaardigheden van de toekomstige professional.

Op de weg en op het spoor

Zo komt er in 2025 een toename van het aantal pakketbezorgers. Deze bezorgers zullen zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent worden verminderd ten opzichte van 1990. Voor de toekomstige professional is er kennis en inzicht nodig van duurzame veranderingen. Op het spoor gaat de komende jaren het European Rail Traffic Management System (ERTMS) het huidige ATB-systeem voor treinbeveiliging vervangen. Er komen dus meer computergestuurde besturingssystemen. Voor machinisten betekent dit dat zij bijscholing moeten gaan volgen om te rijden met ERTMS.

Connected car

Binnen de mobiliteit is er een centrale positie voor digitalisering en technologie. Zo bestaat er de connected car, dat is een voertuig dat kan communiceren met andere voertuigen en apps. In 2030 is, volgens de BOVAG, 80 procent van de nieuwe auto’s een connected car. Van de medewerker worden kennis en vaardigheden gevraagd om met deze nieuwe technologie te kunnen werken.

Dynamisch proces

Voor de trendrapporten heeft SBB informatie verzameld, experts geïnterviewd en overleggen gepleegd met de adviseurs praktijkleren. Het trendonderzoek is geen momentopname, maar een dynamisch proces, waarbij signalen over trend en nieuwe ontwikkelingen continue met elkaar gedeeld worden. 

Door: Nationale Onderwijsgids