Centrale examens voor mbo begonnen met verruimde afnameperiode

Deze week zijn de mbo-studenten begonnen aan de centrale examens. Vanwege het coronavirus is de afnameperiode hiervan verruimd. Er is met veel inzet gewerkt om dit mogelijk te maken. Ook in instellingen wordt hard gewerkt om onderwijs en examens door te laten gaan. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Dit meldt het CvTE.

“Ik wens alle mbo-studenten die nu centrale examens doen extra veel sterkte in deze lastige tijd”, laat Jan Paul de Vries, clustermanager taal mbo, weten.
 
“Mooi om te zien dat er bij iedereen bereidheid was om snel te reageren op de vraag naar verruiming van de afnamemogelijkheden”, aldus Marcel Claessens, sectormanager mbo.
 
“De ruimere afnameperiode van de centrale examens zorgt voor wat rust onder studenten bij het afronden van hun examenjaar.” Noah Hajji, vicevoorzitter studentenraad Rijnijssel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids