Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Vrijdag 5 juli is door de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad het Convenant doorstroom mbo-hbo ondertekend. Met dit convenant leggen beide sectoren vast dat zij zich samen zullen inspannen voor een eerlijke kans voor iedere student met een mbo4-diploma die de ambitie heeft om een hbo-opleiding af te ronden. Dit meldt MBO Raad.

Een goede doorstroom van mbo naar het hbo is volgens de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen  cruciaal voor goed functionerend beroepsonderwijs. Veel gaat nu al goed. De doorstroom is hoog en veel mbo’ers halen met succes hun hbo-diploma. Maar de uitval bij mbo-ers is nog steeds te hoog en dit kan en moet beter. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Binnen het mbo en hbo wordt op een andere manier lesgegeven. Onderwijs in het hbo is meer projectmatig dan in het mbo. Het hbo heeft ook een meer theoretische context, maar het blijft natuurlijk beroepsonderwijs. Met dit convenant onderstrepen we onze inzet voor een makkelijkere overstap binnen het beroepsonderwijs: door studenten al in het mbo voor te bereiden en begeleiding op maat te bieden in het hbo. Gebleken is dat vooral de eerste honderd dagen in het hbo cruciaal zijn.”
 
Ton Heerts, Limmens evenknie bij de MBO Raad, is het eens dat de start op het hbo belangrijk is, maar wijst erop dat geslaagde doorstroming al op het mbo wordt ingezet. “Het is belangrijk dat we jongeren voorbereiden op die overstap (naar het hbo, red.), bijvoorbeeld door keuzedelen aan te bieden waarin we studenten voorbereiden op het hbo. Daar is iedereen bij gebaat: de student, het mbo en het hbo. Intensivering van LOB, ook in het hbo, is wat dat betreft ook een goed idee."
 
Hoe gaat het convenant er in de praktijk uitzien? Scholen gaan hun best practices en hun successen met elkaar delen, waardoor duidelijk wordt wat wel en niet werkt in de praktijk. Limmen: “We zien op veel plekken goede voorbeelden van een goede aansluiting tussen mbo en hbo. Die kennis moeten we delen. Het werkt volgens mij veel beter om te laten zien: “kijk het werkt bij je buren” dan dat wij het van bovenop opleggen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids