Week 44: het mbo zakt door het ijs en cijfers voor gymnastiek liggen onder vuur

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat studenten steeds meer lenen, twijfelen gymdocenten aan het nut van het geven van cijfers en zakt het mbo-onderwijs volgens voorzitter Adan Tekin door het ijs.

Maandag: Het mbo-onderwijs lijdt extra onder de coronacrisis

"We zakken door het ijs", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad. Niet alleen hogescholen en universiteiten moeten zich houden aan de strenge coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, ook de mbo-scholen zijn dat verplicht. Maar bij zogenoemde praktijkvakken, zoals koken, groen- en dierverzorging of techniek, is dat vaak moeilijk. "Het hart van het mbo is het praktijkonderwijs. Daarom is het zo wrang dat we 30 procent fysiek onderwijs kunnen geven", aldus Tekin.

Dinsdag: Studenten lenen en verdienen steeds meer

Met de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn meer studenten gaan lenen. Zo hadden van de 18-jarige voljaarsstudenten geboren in de periode 1998-1999 bijna 3 op de 5 een lening. Van de studenten geboren in 1992-1993, die ruim voor de invoering van het leenstelsel begonnen met studeren, had 1 op de 5 op die leeftijd een lening. Ook is de gemiddelde lening per maand substantieel hoger onder de jongere generatie 18-jarigen: 510 tegen 300 euro. Als gevolg hiervan loopt de studieschuld harder op voor de jongste generatie studenten.
 

Woensdag: Kwaliteit kinderopvang voor baby's lager dan voor peuters

De emotionele kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen voldoende tot goed. De educatieve kwaliteit ligt wat lager, net als in de rest van de kinderdagopvang. Zowel de emotionele als educatieve kwaliteit ligt hoger in horizontale babygroepen dan in verticale groepen. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijken vaker goed in horizontale groepen vergeleken met verticale. De kwaliteit van het materialen- en activiteitenaanbod is daarentegen beter in verticale groepen.
 

Donderdag: Gymdocenten vragen zich af: moeten we leerlingen nog wel cijfers geven?

“Een cijfer aan de gymprestatie hangen is heel lastig. Wanneer heeft iemand een 6,5 en wanneer is het een 7?” vraagt leraar Wietse Siemerink zich af. Ook gymleraar Robbert Boogers vindt het lastig en noemt de becijfering “nattevingerwerk”. Bovendien kan het geven van cijfers op gym ook heel demotiverend werken, en dat heeft een averechts effect, aldus onderzoeker Lars Borghouts: “Als leerlingen elke keer opnieuw een cijfer krijgen, en natuurlijk vooral als het een slecht cijfer is, dan raken ze niet gemotiveerd voor sport en bewegen. Terwijl dat juist het doel is van de gymles.”
 

Vrijdag: Corona zorgt voor recordaantal ingeschreven studenten bij universiteiten

De coronacrisis blijkt van grote invloed te zijn op het aantal inschrijvingen bij universiteiten. Dit jaar hebben 328.000 studenten zich ingeschreven, 8 procent meer dan in het studiejaar 2019/2020. De instroom vanuit het voortgezet onderwijs is met 15 procent gestegen, vermoedelijk doordat minder vwo-geslaagden een tussenjaar nemen maar ook doordat er aanzienlijk meer vwo-leerlingen geslaagd zijn voor hun examens. Het aantal hbo-studenten dat instroomt in een wo-bachelor is gestegen met 10 procent. Vanwege de coronacrisis is besloten om dit studiejaar niet de ‘harde knip’ toe te passen, wat ook tot meer studenten heeft geleid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids