Corona zorgt voor recordaantal ingeschreven studenten bij universiteiten

Nog nooit telden de Nederlandse universiteiten zoveel studenten als in dit studiejaar. Het gaat om 328.000 ingeschreven studenten, wat er 8 procent meer zijn dan in het studiejaar 2019-2020. Dit meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) naar aanleiding van de voorlopige inschrijfcijfers. 

“Het aantal studenten stijgt al jaren fors”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. “Waren er in 2000 nog 165.000 studenten, twintig jaar later zijn dat er dus 328.000. Dat is een verdubbeling in twintig jaar. Door de coronacrisis gaat deze stijging nu nog sneller.” Hij wijst ook op de keerzijde van deze stijging, namelijk de toegenomen druk op de universiteiten en hun medewerkers.

Coronacrisis

De coronacrisis blijkt van grote invloed te zijn op het aantal inschrijvingen bij universiteiten. Zo is de instroom vanuit het voortgezet onderwijs met 15 procent gestegen, vermoedelijk doordat minder vwo-geslaagden een tussenjaar nemen maar ook doordat er aanzienlijk meer vwo-leerlingen geslaagd zijn voor hun examens. Het aantal hbo-studenten dat instroomt in een wo-bachelor is gestegen met 10 procent.

Vanwege de coronacrisis is besloten om dit studiejaar niet de ‘harde knip’ toe te passen, wat ook tot meer studenten heeft geleid. De harde knip wil zeggen dat studenten niet mogen doorstromen naar een masteropleiding als ze nog niet alle studiepunten van de bacheloropleiding hebben gehaald. Deze regeling wordt dit jaar losgelaten, waardoor hbo-studenten die nog niet al hun studiepunten hebben gehaald toch kunnen beginnen aan hun universitaire opleiding.

Uitval en studievertraging

In een normaal studiejaar valt ongeveer 7 procent van de studenten in het eerste jaar uit, maar afgelopen jaar was dat 5,4 procent. Dit heeft deels te maken met het feit dat er soepeler om is gegaan met het bindend studieadvies. Daarnaast hebben door de coronacrisis minder studenten hun diploma gehaald. Door die studievertraging hebben meer studenten zich voor het nieuwe studiejaar ingeschreven, zodat ze de laatste vakken kunnen afronden.

Door: Nationale Onderwijsgids