Normal_kind__schilderen__opvang__jongen__creatief

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de nieuwe maximum uurtarieven voor kinderopvang in 2019 bekend gemaakt. In deze nieuwe tarieven is ook  de compensatie meegenomen voor de maatregelen uit de Wet IKK die volgend jaar ingaan. Dit melden Brancheorganisatie Kinderopvang en Rijksoverheid.

De uurprijs voor dagopvang wordt verhoogd met 0,27 euro. Hiermee wil Van Ark de hogere kosten compenseren die ontstaan doordat de Wet IKK vereist dat opvangorganisaties meer pedagogisch medewerkers aannemen voor de zorg van baby's. De maximum uurprijs voor dagopvang zal in 2019 daarom 8,02 euro bedragen.

De uurtarieven in de buitenschoolse opvang worden juist verlaagd. Volgend jaar wordt namelijk het vereiste aantal pedagogisch medewerkers verlaagd van één medewerkers per tien kinderen naar één medewerker per twaalf kinderen. De uurprijs voor bso wordt daarom met 0,34 euro verlaagd. Het maximum uurtarief bso wordt 6,89 euro. In de gastouderopvang is het uurtarief op maximaal 6,15 euro vastgesteld.

Daarnaast verhoogt het ministerie de kinderopvangtoeslag om de kinderopvang voor ouders betaalbaar te houden. Vanaf 2019 stelt het ministerie hier structureel 248 miljoen euro voor ter beschikking. Dit betekent dat volgens het ministerie ouders er in 2019 in doorsnee 0,4 procent op vooruit gaan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids