Dit zijn de wijzigingen in uurprijzen voor kinderopvang per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag, dat recentelijk gepubliceerd is. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld. Deze worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijzen voor 2021 worden met 3,5 procent verhoogd als gevolg van de indexering.

Maximum uurprijzen 2021

  • Dagopvang: 8,46 euro
  • Buitenschoolse opvang: 7,27 euro
  • Gastouderopvang: 6,49 euro

Het volledige Besluit Kinderopvangtoeslag is hier te bekijken.

Door: Nationale Onderwijsgids