Normal_kov__opvang__psz

De kinderopvang wordt een flink stuk duurder volgend jaar. Kinderopvangorganisaties verwachten een kostenstijging van 7 procent. Vooral kleine locaties worden hierdoor getroffen. Ouderorganisatie BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) roepen de politiek daarom op om ervoor te zorgen dat de kinderopvang toegankelijk blijft, met name voor de lage- en middeninkomens. Dit melden BK en BMK.

Eerder bleek al uit onderzoek dat door de aanscherping van de regels rondom de beroepskracht-kind-ratio (bkr) voor de kosten hierdoor met 4,7 procent zouden stijgen. Volgens BOinK, BK, en BMK was deze kostenstijging door de politiek te algemeen becijferd. Zij lieten een onafhankelijk onderzoeker opnieuw een berekening doen op basis van dezelfde cijfers maar met meer oog voor de praktijk. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat de stijging hoger is dan het ministerie eerder dacht, namelijk rond de 7 procent. Vooral de kleine kinderopvanglocaties zijn hiervan de dupe.
 
De politiek wil investeren in kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang. Dan past hierbij ook een verhoging van de maximum-uurprijs van 7 procent, vinden de organisaties. Ondernemers hoeven hierdoor niet boven de maximum-uurprijs te gaan zitten, waardoor ouders met lager inkomens dit niet meer kunnen betalen. “Anders bereikt het kabinet precies het omgekeerde van wat het wil: dan is er betere kwaliteit maar kunnen veel kinderen er vanwege de kosten niet naartoe,” aldus Gjalt Jellesma (BOinK). Dit beaamt Felix Rottenberg (BK): “Als je stabiliteit wilt voor deze kinderen dan moet je de kinderopvang de mogelijkheid geven om uit te gaan van het belang van het kind bij de uitvoering van de nieuwe regels. Dat kost geld maar daarmee handhaaf je wel de belangrijke balans tussen kwaliteit en financiële toegankelijkheid.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids