Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Hogeschool iPabo start met voltijdvariant van associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker. De tweejarige opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan hbo-opgeleide medewerkers in de kinderopvang, voorschoolse educatie en ondersteunende functies in het basisonderwijs. Dit meldt iPabo.

De voltijdvariant is vooral bedoeld voor directe uitstromers uit een mbo-4 opleiding, met name in de sector welzijn. Het gaat daarbij om de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg. 

Wethouder Simone Kukenheim is enthousiast over de nieuwe voltijdvariant van de associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker aan Hogeschool iPabo te Amsterdam:  “Er zijn meer en goed opgeleide mensen nodig voor de kinderopvang en het onderwijs, en het moet daarom voor mbo'ers makkelijker worden om door te stromen naar de pabo. Met de associate degree wordt dus in verschillende behoeften voorzien, wat hard nodig is om de schaarste in de beide branches aan te pakken. Ik ben erg blij dat we deze opleiding nu ook in Amsterdam kunnen aanbieden.”

Aanpak personeelstekorten in de kinderopvang én het basisonderwijs

Voor de kinderopvang is het tekort niet alleen kwantitatief van aard, het gaat ook om het vinden van medewerkers met de juiste kwalificaties. In de komende jaren worden opvang en onderwijs steeds meer integraal aangeboden. Dat versterkt de vraag naar medewerkers met een hbo werk- en denkniveau. Met de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker is een student na twee jaar gekwalificeerd en direct inzetbaar voor functies in de voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Combinatie studie en praktijk

De voltijdvariant van de opleiding is rechtstreeks toegankelijk voor studenten met een mbo-4 diploma, bij voorkeur in de sector welzijn.  De opleiding combineert onderwijs en stage in gelijke mate. Voortzetting van de studiefinanciering is eveneens een bijkomend voordeel. De opleiding biedt studenten een uitstekende uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Specialist jonge kind – coach voor collega’s

De Pedagogisch Educatief Medewerker werkt bij een integraal kindcentrum (ikc), peuter- of kleutergroepen, een kinderdagverblijf of in de nulgroep van de basisschool. Daarnaast is de Ad PEM’er ook coach en begeleider van collega’s op deze werkvloer. Een deskundige die helpt bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Meer informatie via www.ipabo.nl 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids