Normal_smiling-students-and-lecturer-in-auditorium-at-uni-2022-03-08-01-34-40-utc

Tweejarige associate degree-opleidingen (Ad) zijn te volgen aan een hogeschool. Een bacheloropleiding is op een hogeschool of op een universiteit te volgen en meestal bieden universiteiten een masteropleiding aan, maar ook hogescholen hebben deze opleiding tegenwoordig in huis. Wat is het verschil tussen een bachelor, master en associate degree? 

Associate degree

Een associate degree-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding die veelal in samenwerking met mbo en werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de associate degree ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Deze hbo opleiding is onder andere bedoeld voor mbo-4 studenten en voor werkenden. Ook met een havo- of vwo-diploma ben je toelaatbaar voor de associate degree.

Na het behalen van het Ad-diploma is mogelijk om direct of op een later moment in te stromen in een hbo-bacheloropleiding. Afhankelijk van hoe verwant de bachelor is aan de associate degree, kun je na twee of meer jaar studeren het diploma van de hbo-bachelor behalen. 

Bacheloropleiding hbo of universiteit

Een voltijds bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bacheloropleiding aan de hogeschool is minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bacheloropleiding aan de universiteit is een vw-diploma of een hbo-propedeuse nodig.

Masteropleiding universiteit of hbo

Een masteropleiding duurt 1 tot 2 jaar. Wie een masteropleiding wil volgen, heeft vaak een bachelordiploma nodig. De hogeschool of universiteit bepaalt de toelatingseisen voor een master.

Door: Nationale Onderwijsgids