Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Op woensdag 14 februari 2018 vindt een symposium over IKC-vorming en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) plaats. Dit wordt georganiseerd door de gemeente Enschede in samenwerking met de VNG onder het thema ‘Leren is kinderspel!?’. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Keynote sprekers Claire Boonstra (Operation Education) en professor Paul Leseman (Universiteit Utrecht) geven tijdens het symposium “Leren is kinderspel!?” hun visie op het huidige onderwijssysteem en de rol en invulling van voor- en vroegschoolse educatie.
 
’s Middags is er een variëteit aan kennissessies, onder andere over de vorming van IKC’s in diverse Nederlandse steden en de ervaringen met inclusieve en integrale samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp. Ook is er aandacht voor thema’s als ondersteuning- en zorgstructuur, scholing, ouderbetrokkenheid en nieuwe instrumenten voor taalontwikkeling.
 
Het symposium vindt plaats op woensdag 14 februari van van 9:30 uur tot 16:30 uur in Theater de Kleine Willem in Enschede. Kosten voor deelname bedragen 50 euro. Aanmelden kan via deze link
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids