Normal_ehbo__eerste_hulp__medicijn__koffer

Over de geldigheid van EHBO-certificaten blijkt veel onduidelijkheid te bestaan. Organisaties die een erkend certificaat Kinder-EHBO af mogen geven en op de lijst van het Ministerie staan, hanteren niet allemaal dezelfde termijnen. Er is namelijk ook geen wettelijke termijn vastgelegd. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Tot wanneer het certificaat Kinder-EHBO geldig is, staat vermeld op het certificaat zelf. Oranje Kruis, NedCert, Stichting LPEV en Rode Kruis zijn voorbeelden van aanbieders waarbij een certificaat twee jaar geldig is. Een geldigheid van één jaar geldt voor NIKTA en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Na deze periode van één of twee jaar moeten mensen met een certificaat hun kennis en praktijk opfrissen. Daarbij geldt dat een opfriscursus uitgebreider is bij een certificaat dat twee jaar geldig is. Het verbeteren van de kennis nadat de geldigheid van een eenjarig certificaat is verstreken is minder uitvoerig. De Brancheorganisatie Kinderopvang adviseert mensen om de verschillen tussen aanbieders te betrekken bij het kiezen van een gecertificeerde aanbieder. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids