Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Een baanbrekende handreiking voor vergaand maatwerk in primair onderwijs wordt vandaag tijdens de landelijke IKC-dag gepresenteerd. De handreiking bevat onderbouwd onderzoek met praktijkvoorbeelden, inzicht in wet- en regelgeving voor haalbaar maatwerk, en een checklist waarmee organisaties hun eigen stand van zaken kunnen toetsen. Dit meldt Vereniging IKOOK.

De term ‘handreiking’ is bewust gekozen. Het is geen vaste richtlijn of stappenplan, maar een verzameling van praktisch toepasbare kennis en inzichten om onderwijs(-tijden) te flexibiliseren. Door in te zetten op maatwerk, kunnen Integrale Kindcentra (IKC’s), scholen, directeuren en bestuurders beter omgaan met de financiële en maatschappelijke uitdagingen die nu in het onderwijs spelen.

Vergaand maatwerk

Het maatwerk zoals beschreven in de handreiking kan vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld flexibilisering van onderwijstijden, waardoor IKC’s en scholen ook tijdens gangbare vakanties open kunnen blijven. De handreiking geeft handvatten om nu al met een ander jaarritme te experimenteren. Zo wordt het onderwijsaanbod voor kinderen letterlijk vergroot. En krijgen IKC’s en scholen de kans om hun onderwijs structureel anders in te richten.

Om dit voor alle onderwijsorganisaties en -professionals haalbaar te maken, blijft de handreiking realistisch. Met aandacht voor de bestaande wet- en regelgeving, waarin ruimte is om te flexibiliseren. Maatwerk en flexibilisering in onderwijs(-tijden) heeft in ieder geval één doel: kinderen van 0-13 jaar het hele jaar door de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.

Aanjagers van vernieuwing

Dit doel is ook het streven van de maker van de handreiking: vereniging IKOOK (Ieder Kind Optimale Ontwikkelkansen), met medewerking van de PO-Raad. IKOOK is belangenbehartiger voor pioniers in opvang en onderwijs, en aanjager van experimenten en vernieuwing in onderwijsland. De handreiking is hier een goed voorbeeld van; het resultaat van kritisch en doorlopend experimenteren bij meerdere scholen.

De handreiking is als gratis download beschikbaar via de website van de vereniging op www.verenigingikook.nl.