Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

GGD GHOR Nederland heeft een nieuwe brochure ontwikkeld over toezicht en handhaving, speciaal voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

In de brochure staan de belangrijkste eisen waaraan een kinderopvangorganisatie moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Per 1 januari 2018 gaat nieuwe wetgeving gelden die de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen moet verbeteren. Voor zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen gaan dezelfde, strengere, kwaliteitseisen gelden. Zo moeten alle medewerkers goed Nederlands spreken en krijgen zij meer coaching tijdens het werk. Pedagogisch medewerkers krijgen bovendien meer tijd per baby om aandacht te besteden aan hun verzorging.

In de nieuwe brochure wordt ook uitgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente zijn. Download hier de brochure 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang'.