Normal_kinderen_opvang_spelen

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een aantal problemen geïdentificeerd in de indicatie en de uitvoering van VVE. Zo is de effectiviteit van de screeningsinstrumenten niet gevalideerd. Ook wordt er niet ingegaan op gedragsproblemen of -stoornissen van de kinderen in VVE-programma's. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Voor de indicatie van het kind worden screeningsinstrument gebruikt. Hiermee wordt bijgehouden of de ontwikkeling van een kind afwijkt. Maar de onderzoekers zagen dat de validiteit van deze instrumenten nooit is onderzocht. Daarnaast indiceren gemeenten zeer uiteenlopend, blijkt uit het onderzoek. Zo kijken ze bij de achtergrond van een kind vooral naar het opleidingsniveau van de ouders en of het kind van buitenlandse afkomst is. Het is echter niet duidelijk hoe de indicatoren van de achtergrond en het monitoren van de ontwikkeling van een kind zich tot elkaar verhouden. Ook vragen de onderzoekers zich af of deze informatie bijdraagt aan het doel van VVE, het voorkomen van achterstanden.

Voor de pedagogisch medewerkers (pm) is het niet gemakkelijk om achterstanden van peuters te signaleren en weg te werken. Op een groep kinderen is het niet altijd makkelijk om alle kinderen de individuele aandacht te geven die ze nodig hebben, zeggen de onderzoekers. Ook hebben de pm'ers maar maximaal anderhalf jaar om de achterstanden weg te werken zodat de kinderen zonder achterstand naar de basisschool kunnen. Wet OKE gaat uit van vier ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Hier zetten de VVE-programma's op in. Maar de pm'ers zien vaak dat kinderen ook gedragsproblemen of -stoornissen hebben, wat niet altijd gedekt wordt door VVE-programma's.

De VVE-experts die meewerkten aan het onderzoek willen de VVE als basisvoorziening in een gedifferentieerd aanbod, afgestemd per kind. Dat plan kan wel consequenties hebben voor, onder andere, het opleidingsniveau van de pm'ers en de financiering van VVE.

De onderzoekers hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor de overheid, deze zijn hier te lezen.

© Nationale Onderwijsgids