Logo_logo_nro

In januari 2019 lanceren het NRO en Regieorgaan SIA het programma SPRONG Educatief. Hiermee zetten de regieorganen in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Dit meldt NRO.

SPRONG Educatief verbindt bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders) en lectoren/onderzoekers, met een bestaand landelijk samenwerkingsverband van lectoren op één thema. De call for proposals die bij dit programma hoort, wordt begin januari opengesteld. De regieorganen stellen samen in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar, waarmee vier consortia in de gelegenheid worden gesteld zich gedurende vier jaar te ontwikkelen tot robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden van lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders.

Gelijkwaardige samenwerking op een thema

De financiering is bestemd voor de ontwikkeling van plannen waarin de samenwerkingsverbanden hun visie en doelstellingen voor 2023 omschrijven. In een consortium werken leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij zij kiezen voor één thema als speerpunt waarop zij het verschil willen maken.

Het programma SPRONG Educatief is een uitwerking van het advies ‘Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking’ dat de stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) heeft overhandigd aan beide organisaties.

Meer informatie op www.nro.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids