Normal_samen__afspraak

Studenten van Erasmus School of Law (ESL) en de werkgroep Diversiteit en Inclusie van het Erasmus MC hebben subsidie gekregen van de campagne Students-4-Students (S4S) van ECHO. Het MyFuture project van ESL is bedoeld om te ontdekken wat studenten motiveert. Ook wordt het thema diversiteit en inclusie in de bacheloropleidingen van ESL geïntroduceerd. Bij het Erasmus MC komt een platform voor studenten over diversiteit en inclusie. Dit meldt Erasmus Universiteit.

In de S4S campagne, georganiseerd in opdracht van het ministerie van onderwijs, worden zowel studenten als professionals in het hoger onderwijs uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor álle studenten. In de S4S campagne staat ‘support’ voor studenten, door studenten centraal.
 

My Future en werkgroep Diversiteit & Inclusie

MyFuture is een programma opgezet door studenten en voor studenten, dat inzet op het ontdekken wat studenten motiveert. Het programma draagt bij aan professionele ontwikkeling door een academische community te creëren waar oudere generaties kennis en ervaring delen met toekomstige generaties. Dat gebeurt met een buddy systeem.
 
Bij het Erasmus MC werd het idee van de werkgroep Diversiteit en Inclusie gehonoreerd voor een platform waar studenten worden empowered en gestimuleerd om te participeren, en waarbij studenten worden getraind en geïnspireerd met betrekking tot diversiteit en inclusie. 
 
Overige gehonoreerde S4S-projecten van hogescholen en universiteiten zijn te vinden via deze link. Ook is meer te lezen over de campagne.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids