Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Leerlingen met gedragsproblemen blijken beter te presteren in het speciaal onderwijs dan in het regulier onderwijs met extra ondersteuning. Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Inge Zweers van de Universiteit Utrecht. Dit is opmerkelijk omdat over het algemeen wordt aangenomen dat leerlingen het meeste baat hebben bij inclusief onderwijs. Dit meldt de Universiteit Utrecht.

Voor haar onderzoek volgde Zweers voor een periode van anderhalf jaar een groep leerlingen met gedragsproblemen vanaf het moment dat er extra ondersteuning hiervoor werd aangevraagd. Een deel van deze leerlingen kreeg deze extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs (inclusief onderwijs), een ander deel ging naar het speciaal onderwijs (exclusief onderwijs).
 
Vóór de ondersteuningsaanvraag was er geen verschil in functioneren tussen de inclusieve en exclusieve leerlingen. Na anderhalf jaar presteerden exclusieve leerlingen gemiddeld genomen beter dan vergelijkbare inclusieve leerlingen. Hieruit blijkt dat het speciaal onderwijs het academisch en sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen met gedragsproblemen duidelijk kan bevorderen. Eenvoudigweg alle leerlingen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs handhaven lijkt daarom niet nastrevenswaardig. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids