Amsterdam trekt 2 miljoen euro uit voor veiligheid scholen

Amsterdam besteedt 2 miljoen euro aan een brede aanpak die zorgt voor meer rust en veiligheid bij middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs. Dit komt bovenop de hulp aan kwetsbare jongeren, want school moet volgens de gemeente een veilige plek zijn waar jongeren goed kunnen leren. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Amsterdam maakt zich zorgen over de veiligheidsincidenten die zich het afgelopen jaar op scholen in het hele land hebben afgespeeld. “School moet een veilige plek zijn”, schrijft de gemeente. “Als het dat niet is, kun je niet leren. We zien nare incidenten en tal van veiligheidsproblemen, zoals wapenbezit, geweld en drugshandel. Dat gaan we aanpakken, in buurten en op scholen, samen met alle instanties.”

Onrust

Uit alle delen van de stad komen meldingen over zaken als drugshandel, wapenbezit, ronselen voor criminele groepen, seksueel geweld, afpersing, fysieke agressie en bedreiging. De afgelopen weken zorgden twee incidenten voor veel onrust. Een scholier raakte ernstig gewond. Scholen vinden wel eens wapens in tassen en kleding van leerlingen. Leerlingen durven incidenten vaak niet te bespreken met hun ouders, de politie of school. Het is daarom moeilijk om precies te achterhalen wat er speelt. Scholen voelen soms ook schroom om het te melden.

Aanpak

Er komt nu een brede aanpak met scholen, jeugd- en veiligheidsorganisaties. Zij gaan intensiever en eerder samenwerken. De problemen hangen vaak samen met wat er bij de jongeren thuis, op straat en online speelt. Daarom wil Amsterdam de kwetsbare jongeren ondersteunen en helpen om hun netwerk steviger te maken. De gemeente gaat ervoor zorgen dat onderwijzend personeel meer kennis heeft over ernstige gedragsproblemen die kunnen leiden tot crimineel gedrag bij jongeren. Zo kunnen zij problemen snel herkennen en ingrijpen als ze zien dat jongeren afglijden naar de criminaliteit. De bestaande jeugd- en veiligheidsaanpak in de wijken wordt uitgebreid en scholen worden hierbij betrokken. Ook wordt de inzet van het jongerenwerk op scholen groter. Het ministerie van Justitie en Veiligheid draagt nog 350.000 euro bij voor de Amsterdamse schoolveiligheid in relatie tot drugs.

Door: Nationale Onderwijsgids