Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Alle leerlingen moeten gelijke kansen krijgen. Daarom wil de PvdA artikel 23 van de Grondwet aanpassen, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Scholen moeten verplicht worden om elke leerling te accepteren, vindt de PvdA. Dit melden RTL Nieuws en Het Parool.

Artikel 23 van de Grondwet gaat over de vrijheid van onderwijs. Scholen mogen een eigen identiteit hebben en daarom ook leerlingen weigeren die niet bij deze identiteit passen. Dat geldt voor openbare en religieuze scholen, maar ook voor scholen met een bepaalde richting, zoals Montessori.  
 
Volgens Asscher staat de kansengelijkheid onder leerlingen “gigantisch onder druk” en worden leerlingen op deze manier uitgesloten. Hij wil scholen daarom verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school. Daarnaast wil Asscher in de Grondwet opnemen dat onderwijs voor leerplichtige kinderen kosteloos moet zijn, zodat leerlingen ook op financieel gebied gelijke kansen hebben. 
 
Tot nu toe waren de christelijke partijen tegen de aanpassing van artikel 23, omdat zij graag de christelijke identiteit op hun scholen willen behouden. Maar Asscher vindt: "Artikel 23 moet niet gaan over de scholen, maar over kinderen." 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids