Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt naar voren dat ruim 70 procent van de schoolleiders flexibeler wil omgaan met onderwijstijd. De vereniging hield de peiling onder ruim 600 schoolleiders. Ze geven aan af te willen wijken van de vaste schoolvakanties, de verplichte vijfdaagse schoolweek en de minimale onderwijstijd. Dit meldt de AVS.

Uit de peiling blijkt dat zeven op de tien schoolleiders tevreden zijn over het aantal schooldagen en de hoeveelheid onderwijstijd, maar dat de meningen over de systematiek van verplichte en vrij te plannen vakanties en een zomervakantie verschillen. 
 
Petra van Haren, voorzitter van de AVS, laat in Trouw weten dat door flexibel om te gaan met de onderwijstijd, het onderwijs beter op individuele leerlingen afgestemd kan worden. Dat is volgens haar tevens in het belang van de ouders.
 
Eerder dit jaar maakte onderwijsminister Slob echter een eind aan het experiment van elf basisscholen die hun lessen flexibel indeelden. Volgens de Inspectie van het Onderwijs hadden drie deelnemende scholen te maken met kwaliteitsproblemen. Slob gaat de regels rondom onderwijstijden daarom voorlopig niet veranderen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids