Logo_samenwerking34

Het lerarencollectief, dat bestaat uit René Kneyber, Jan van de Ven en Thijs Roovers, geeft aan in gesprek te willen met onderwijsminister Slob over de nieuwe beroepsvereniging, die ze willen lanceren. Dit meldt de VO Raad.

Begin dit jaar werd de Onderwijscoöperatie, de samenwerking tussen vakbonden, vakbonden en vakverenigingen, opgeheven. Er heerste ontevredenheid over de koers, die te weinig vanuit leraren zelf bepaald zou worden. Minister Slob heeft hierop gereageerd dat leraren zelf initiatief moesten nemen en heeft de beroepsgroep uitgenodigd onder eigen regie te werken aan een sterke beroepsorganisatie.
 
Nadat er 10.000 handtekeningen van docenten zijn binnengehaald, focust de groep nu op de vorming van de organisatie. Samen met de minister willen ze de mogelijkheid voor organisatorische en financiële ondersteuning onderzoeken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids