Normal_basisschoolleerlingbezigtijdenswtles

Nederlandse leerkrachten in het basisonderwijs hebben veel talenten, maar aan hun muzikale talent schort het nog wel eens. Ruim een vijfde van de leerkrachten zou muzikaal willen zijn, maar is het niet. Talenten die leerkrachten het beste bij zichzelf herkennen zijn creativiteit (36 procent) en organiseren (33 procent). Op deze talenten zijn ze ook het meest trots. Dit meldt TechniekTalent.nu.

Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek naar talent en talentontwikkeling in het basisonderwijs dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitvoerde in opdracht van TechniekTalent.nu. Van de leerkrachten vindt 71 procent dat wetenschap- en techniekonderwijs zich goed leent voor de talentontwikkeling van kinderen. Een kwart van de leerkrachten zet wetenschap- en techniekonderwijs ook daadwerkelijk in.
 
Volgens Akke Visser, programmamanager bij TechniekTalent.nu, is op het laatste punt nog terrein te winnen: “Er wordt veel van leerkrachten verwacht. Lessen in wetenschap en techniek komen er dan nog eens bij. Echter, er zijn heel veel manieren om wetenschap- en techniekonderwijs te integreren in het huidige lesaanbod van bijvoorbeeld taal en rekenen. Zo kun je al leuke proefjes doen met simpele huis-, tuin-, en keukenmiddelen.”
 
Leerkrachten zijn zeer te spreken over de aandacht die er op school is voor talentontwikkeling; driekwart vindt dat er op hun school hiervoor (ruim) voldoende aandacht is. Het overige percentage vindt dat er niet of nauwelijks aandacht is hiervoor. Gebrek aan kennis, materiaal en tijd maar ook dat men nog te weinig gebruik maakt van elkaars talenten, worden als redenen genoemd. Het zijn vooral meesters die graag meer tijd aan de ontwikkeling van hun talenten willen besteden.
 
Voor het onderzoek werden 500 leerkrachten in het primair onderwijs ondervraagd en het onderzoek maakt onderdeel uit van de campagne TalentMoment. De campagne wil leerkrachten stimuleren hun eigen talenten te herkennen en verder te ontwikkelen en hen laten zien dat je met elk soort talent wetenschap- en technieklessen kunt geven. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids