Normal_verkenner

Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16 procent gestegen; van 36 procent in 2011 naar 52 procent in 2019. Ook onder meisjes is de interesse in techniek gestegen: waar in 2011 slechts 15 procent van de meiden aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage in 2019 naar 38 procent. Dit zijn enkele uitkomsten van het Bèta&TechMentality-onderzoek, meldt Platform Talent voor Technologie.

Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36 procent in 2019 versus 28 procent in 2011. Het vertrouwen in de technische vaardigheden is in 2019 onder jongens nog altijd flink groter dan bij meisjes; respectievelijk 66 procent versus 36 procent.
 

Niet slim genoeg voor exacte en technische vakken

Dat jongeren steeds meer het belang van technologie voor hun toekomst inzien betekent nog niet dat ze vaker technische vakken kiezen. Een kwart van de jongeren is bang niet slim genoeg te zijn voor technische en exacte vakken: 20 procent van de jongens versus 28 procent van de meisjes. Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: “De gestegen interesse voor techniek vertaalt zich al in een hogere instroom van techniekopleidingen, met name bij de vwo leerlingen en de (technische) universiteiten. In het vmbo, havo, mbo en hbo is er echter nog veel te doen. Hier ligt een belangrijke taak voor docenten.”
 

Wat kan ik er later eigenlijk mee?

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (44 procent) zou vaker voor technische en exacte vakken kiezen, als duidelijker is wat je er later mee kunt doen.
 

Over Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie is hét landelijke kennis- en expertisecentrum voor de bètatechniek en ict agenda. Het is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van onderwijs, economische zaken en sociale zaken waarbinnen de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en TecWijzer is gebundeld. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids