Normal_afbeelding__002_

Een foto of stilstaand beeld prikkelt jongeren sneller wanneer ze zichzelf kunnen verplaatsen in de verbeelde situatie, dan dat ze zichzelf herkennen in een verbeelde persoon. Dit is een van de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek dat jongerencommunicatiebureau Youngworks uitvoerde in opdracht van TechniekTalent.nu.

Om te zorgen dat meer jongeren techniek meewegen in hun keuzeproces, is het van belang hun beeld van techniek op te rekken en positief te beïnvloeden. Het onderzoek naar beeldgebruik in de technische sector geeft technische opleidingen en bedrijven handvatten bij onder meer de samenstelling van promotiematerialen. Onderzoeker Rutger van den Berg voerde gesprekken met verschillende experts die zich professioneel met beeld voor jongere doelgroepen bezighouden, en met 56 kinderen en jongeren van 9 tot 17 jaar.

‘Situationele’ identificatie weegt zwaarder dan de ‘persoonlijke’ identificatie

Het onderzoek leverde interessante inzichten op. Van den Berg: “Wat ik zelf verrassend vond, is dat kinderen en jongeren vooral geprikkeld worden door een beeld als ze zich in de situatie kunnen verplaatsen. Als ze zichzelf kunnen voorstellen dat ze doen wat op de foto gebeurt. Dat verhoogt de attentiewaarde van een beeld. Die ‘situationele’ identificatie weegt zwaarder dan de ‘persoonlijke’ identificatie, dus of ze zichzelf herkennen in personen op de foto.

Ook viel het Van den Berg op dat jongeren heel erg zoeken naar duidelijkheid in beelden; hun nieuwsgierigheid wordt pas gewekt als ze herkennen waar het beeld over gaat. Wordt het té abstract, dan haken ze af en doet zo’n beeld helemaal niets.”

Hét recept voor een aansprekend technisch beeld bestaat niet

Van den Berg benadrukt dat hét recept voor een aansprekend technisch beeld niet bestaat. Daarvoor is techniek te breed, en ook jongeren vormen geen homogene doelgroep. “Toch zie je dat beelden die goed werken, bijna altijd iets vertellen over de interactie tussen mens en techniek. Een beeld waarop je ziet hoe iemand een machine bedient, maakt meer los dan wanneer diezelfde machine op zichzelf staand wordt getoond. Het beeld vertelt geen verhaal en stimuleert geen situationele identificatie.”

Meer informatie op www.techniektalent.nu

Mini-conferentie De Kracht van Taal en Beeld

Op 8 november licht Rutger de aanpak en bevindingen nader toe tijdens de mini-conferentie De Kracht van Taal en Beeld in Maarssen. Meer informatie over programma en aanmelding is te vinden op www.techniektalent.nu/conferentie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids