Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Hoe kun je als onderwijsinstelling meer jongeren interesseren voor technische studies in het mbo en hbo? En dan vooral jongeren met een migrantenachtergrond en meiden? Misschien hebben studenten zélf wel de oplossing: vraag het ze in het Lefgesprek. Dit meldt TechniekTalent.nu.

Met het Lefgesprek krijg je als onderwijsprofessional diepgaand inzicht in wat nodig is om meer studenten voor een techniekopleiding te winnen. Het Lefgesprek is een gespreksmethodiek die door TechniekTalent.nu in samenwerking met Hogeschool Inholland werd ontwikkeld. Hiermee krijgen onderwijsprofessionals op een gestructureerde manier tips en adviezen van hun eigen studenten over hoe je de aanwinst van nieuwe studenten kunt stimuleren. Door het praten met studenten, leer je als onderwijsprofessional hoe zij naar de onderwijsinstelling en de opleidingen kijken. Omdat ze zelf dagelijks onderwijs volgen, hebben ze een compleet ander perspectief. Dat levert verrassende resultaten en nuttige tips op. Bekijk hier de video:

Verbeter je wervingsproces

Studenten staan qua leeftijd en denkwijze dichter bij aankomende studenten, ze weten dus beter wat er speelt in de leefwereld van jongeren. Zo krijg je in het Lefgesprek diepgaand inzicht en creatieve ideeën om meer jongeren aan te trekken en het wervingsproces te verbeteren. Daarnaast draagt het ook nog eens bij aan gemotiveerde studenten die zich gehoord voelen.

In drie rondes naar oplossingen

Het Lefgesprek neemt één dagdeel in beslag en is opgebouwd uit drie gespreksrondes. Zo hebben studenten en onderwijsprofessionals een open, eerlijk en opbouwend gesprek. Na dit gesprek kan de onderwijsinstelling meteen aan de slag met de tips van de studenten. Voor een goed gesprek heb je vier tot zes studenten, drie tot vier professionals (onder wie één manager die zich bezighoudt met de werving en instroom van studenten) en twee gespreksleiders met ervaring nodig. In de kosteloze handleiding vind je een script per gespreksronde, een checklist en spelregels. Download de gratis handleiding voor een gestructureerde aanpak van het Lefgesprek.

Door: Nationale Onderwijsgids