Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

De ministers van Onderwijs onderschrijven de zorgen van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak hiervoor. Ze vinden echter dat het aan de leraren zelf is om een succes te maken van het Lerarenregister en zien hun rol slechts als faciliterend. Dat schrijven de ministers aan de sectorraden. Dit meldt de VO-raad.

Met dit antwoord op een brief van de sectorraden over het lerarenregister sluiten de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob aan bij een brief aan de Tweede Kamer van begin december. Hierin betreuren de ministers het dat er rond de wet beroep leraar de nodige discussie is ontstaan. Want die discussie leidt af van de kern: zorgen voor versterking van de beroepsgroep. Om de beroepsgroep centraal te zetten, moet er een duidelijke herstart worden gemaakt met het lerarenregister, schreven ze.  Daarom komt er meer tijd voor de afvaardiging van de 24 leraren om een goed kwaliteitskader neer te zetten. 
 
PO-Raad, VO-raad en MBO Raad gaan op korte termijn in gesprek met deze afvaardiging om voor de schoolbesturen meer duidelijkheid te krijgen over de herstart van het lerarenregister. Van de bewindslieden verwachten de sectorraden verder dat zij op korte termijn duidelijk maken hoe zij vorm en inhoud geven aan hun faciliterende rol.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids