Normal_rss_entry-56612

Leerlingen van vmbo, havo en vwo zullen steeds vaker bij het personeelsbeleid van hun school worden betrokken. Dat verwachten directeuren in het voortgezet onderwijs, aldus onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek onder 251 directeuren. Bestuurders van havo en vwo zijn het meest enthousiast. Leerlingen zouden een andere invalshoek hebben en hebben het meest met de docenten te maken, reden om hun bij de sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten te betrekken, aldus de directeuren. Dit melden ANP en DUO Onderwijsonderzoek.

Eind september 2015 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging over de verplichte inbreng van leerlingen op de evaluatie van docenten. Scholen zijn nu verplicht om de inbreng van leerlingen op personeelsbeleid in het schoolplan op te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat op een ruime meerderheid van de scholen (84 procent) leerlingen daadwerkelijk worden betrokken bij de evaluatie van hun docenten. Ook betrekt ruim een kwart van de middelbare scholen leerlingen bij de sollicitaties van docenten.
 
Met name op het vmbo zijn bestuurders terughoudender. Niet alle vmbo-leerlingen zijn geschikt voor beoordeling van de docent, menen ze. De directeuren willen de leerlingen wel betrekken bij evaluaties, maar niet aan laten schuiven bij het sollicitatieproces. Op de meeste scholen beoordelen de leerlingen hun docent door een vragenlijst in te vullen. Docenten moeten hier nog wel aan wennen, aldus de ondervraagde directeuren. 42 procent van hen geeft aan dat op hun school een behoorlijk grote groep of zelfs de meerderheid van de docenten het beoordelen door leerlingen als ,,bedreiging ziet''.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids