Normal_rss_entry-394544

Onderwijsminister Mariëlle Paul reageert enthousiast op het cao-akkoord dat de werkgevers en onderwijsbonden hebben afgesloten na intensieve onderhandelingen. "Dit is heel mooi en belangrijk voor iedereen die in het primair en voortgezet onderwijs werkt", zegt de bewindsvrouw. In het akkoord staat dat de lonen van onderwijsmedewerkers op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs met 10 procent omhoog gaan.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) verzocht Pauls voorganger Dennis Wiersma in het voorjaar om meer geld beschikbaar te stellen aan scholen, zodat die een loonsverhoging konden betalen. Met het door het Rijk beschikbaar gestelde geld was slechts een loonsverhoging mogelijk van 5 procent, vreesde de AOb. Een woordvoerder van Paul zegt dat het kabinet geen extra geld beschikbaar heeft gesteld om de afgesproken loonsverhoging te bekostigen.

Goed salaris

"In het primair en voortgezet onderwijs wordt ontzettend belangrijk werk verricht", zegt Paul. "Daarbij horen een goed salaris en mooie andere arbeidsvoorwaarden." Ze is positief over de "flinke loonsverhoging" en de "goede reiskostenvergoeding" in het cao-akkoord.

Door: ANP