Normal_young-woman-teacher-teaches-lesson-in-class-of-tee-2022-01-20-19-59-08-utc
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs heeft afgelopen jaar weer een nieuwe hoogte bereikt. In de laatste tien jaar is het nooit zo hoog geweest. “De noodzaak voor werkdrukverlichting en duurzame inzetbaarheid is groot. De politiek moet echt veel grotere en structurele stappen zetten om het lerarentekort tegen te gaan”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. Dit meldt AOb.
Door de gevolgen van de coronapandemie en diens maatregelen, is het onderwijs druk in de weer geweest om de opgelopen leerachterstanden in te halen. Maar door het personeelstekort loopt de druk op leraren nog verder op. 
 
Het effect hiervan is terug te zien aan de verzuimcijfers. Het ziekteverzuimpercentage onder onderwijzend personeel is van 5,3 procent naar 6,1 procent gestegen, terwijl het gemiddelde aantal ziekmeldingen van 1,4 naar 2,1 procent steeg. Daarnaast daalde het aantal leraren die zich in één jaar nog niet ziek hadden gemeld van 42 naar 27 procent.

Werkomstandigheden

Het lijkt erop dat de werkomstandigheden in 2022 de toename van ziekmeldingen en verzuim veroorzaakt. Volgens onderzoekers komt het deels doordat docenten weer fysiek lesgeven, terwijl leraren voorheen tijdens ziekte nog online door konden blijven werken.
 
Uit de cijfers blijkt ook dat het verzuim vooral onder docenten onder de 35 jaar toeneemt. "De uitval onder starters is de eerste vijf jaar schrikbarend hoog. Dat komt mede door gebrekkige begeleiding. In het jongste onderhandelaarsakkoord staat nu een afspraak dat starters recht hebben op begeleiding de eerste drie jaar. Los van structurele werkdrukverlichting moeten we hier nu vol op inzetten", zegt Evers. 

Werkgevers

Volgens het AOb is de oplossing minder lesuren en kleine klassen, zodat de werkdruk verlicht wordt. Terwijl de huidige cao dit ook toe laat, pleit Evers voor meer aandacht door de politiek. “Iedere docent heeft 90 uur per jaar om naar eigen inzicht in te zetten om zo de werkdruk te verlichten. Ook zijn er collectieve middelen voor het hele team te besteden. Werknemers kunnen uren opsparen, alleen krijgen ze nog te vaak ‘nee’ te horen van hun leidinggevenden. Maar deze uren helpen wel om langere uitval te voorkomen. We moeten toe naar een structurele werkdrukverlichting. Deze cijfers laten weer zien dat het nodig is.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch