Normal_mature-teacher-explaining-students-in-classroom-2022-02-02-03-57-50-utc
Eind 2021 werd er eindelijk een wetsvoorstel gepresenteerd dat een einde moest maken aan de vele tijdelijke contracten in het onderwijs. Door het beperken van dit soort contracten zou het onderwijs weer aantrekkelijker moeten worden voor werknemers. Door de val van het kabinet is de toekomst van het wetsvoorstel onzeker geworden. Dit meldt AOb.
Volgens het Onderwijsblad is het aantal vast dienstverbanden in de afgelopen tien jaar steeds meer afgenomen. Uit cijfers van DUO is deze trend vooral in het voortgezet onderwijs en mbo te zien. In het voortgezet onderwijs is het aantal tijdelijke contracten in de laatste twee jaar gestegen naar drieduizend, terwijl het aantal vaste contracten met duizend afnam. Ook in het mbo heeft maar 78 procent van de docenten een vast contract. Gelukkig is het percentage in het primair onderwijs gestabiliseerd op 88 procent.

Wetsvoorstel

Docenten die constant onzeker zijn over hun tijdelijke dienstverband verlaten uiteindelijk het onderwijs. Het wetsvoorstel Strategisch Personeelsbeleid had dit moeten aanpakken, waardoor het lerarentekort ook teruggedrongen zou worden. Hierbij konden medewerkers na een jaar al aanspraak maken op een vast contract en zou het gebruik van uitzend- en detacheringsbureaus worden beperkt. Ook moesten scholen ervoor zorgen dat minstens tachtig procent van alle personeelsleden een vast contract had. 
 
De AOb is positief over het wetsvoorstel die 1 augustus 2024 in moet gaan. “Er zijn zeker veel goede werkgevers, maar ook teveel die het echt niet goed doen”, zo zei bestuurder Jelmer Evers al eerder. “Dit is wel degelijk een probleem in het vo.”

Gemiddelde

Schoolbesturen zijn minder enthousiast over de plannen. Zij stellen dat het gebruik van tijdelijke dienstverbanden een noodzakelijke oplossing is voor de vele eenmalige geldstromen in het onderwijs. Volgens de VO-raad voldoet het voortgezet onderwijs al aan de 80 procent-norm voor vaste contracten. 
 
De AOb zegt dat deze verklaring niet klopt en dat cijfers hebben laten zien dat maar 77 procent van alle personeelsleden een vaste aanstelling hadden afgelopen jaar. Ook specificeren zij dat de norm voor elke afzonderlijke werkgever geldt. Volgens de organisatie is de verklaarde ‘behaalde 80 procent’ van de VO-raad het gemiddelde van de sector. Een analyse heeft laten zien dat drie van de vijf schoolbesturen in het vo onder dit percentage zit. 

Pauzeknop

Momenteel worden 'controversiële' onderwerpen in de wacht gezet door de Tweede Kamer. In grote waarschijnlijkheid zal het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid gepauzeerd worden tot een nieuw kabinet hier weer verder over gaat discussiëren. Tot die tijd zullen tijdelijke contracten waarschijnlijk weer verder toenemen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch