Normal_student-watching-lection-2023-03-10-23-03-34-utc

Stichting Studiekeuze123 heet voortaan Landelijk Centrum Studiekeuze. De nieuwe naam past beter bij de prominente rol die de stichting heeft met betrekking tot objectieve data en informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze. Hierbij komen naast de website Studiekeuze123.nl ook andere producten van de stichting meer voor het voetlicht, zoals de Studiekeuzedatabase, Studie in Cijfers en de Nationale Studenten Enquête. Dit meldt Landelijk Centrum Studiekeuze.

De organisatie startte zo’n zestien jaar geleden met een database en de landelijke website Studiekeuze123.nl om aankomend studenten voor te lichten over de studiekeuze. Groei en professionalisering hebben ervoor gezorgd dat de stichting een steeds uitgebreider productaanbod heeft ontwikkeld, en zij zijn daarmee een steeds grotere rol gaan spelen bij het verzamelen, analyseren en verspreiden van data en informatie over studiekeuze in het hoger onderwijs. Een nieuwe naam en huisstijl passen bij deze verschuiving. 

Ambitie

Directeur-bestuurder Ingrid Kolkhuis Tanke geeft aan dat de nieuwe naam de brede ambities ondersteunt: “Kiezen gaat over meer dan alleen het maken van een opleidingskeuze, maar ook over het vinden van je plek in de maatschappij. Vele aspecten spelen daarbij een rol; denk aan baankans na de studie, of informatie over op kamers gaan. Ook over deze onderwerpen geven wij gerichte en toepasbare informatie door effectief onze kennis rondom data- en informatiebeheer te benutten en aan te bieden.” 

Website

De organisatienaam Stichting Studiekeuze123 verdwijnt, maar dat geldt niet voor het product Studiekeuze123.nl. Het Landelijk Centrum Studiekeuze blijft vanuit www.studiekeuze123.nl voorlichting geven aan de zo’n twee miljoen jaarlijkse bezoekers, met name studiekiezers, ouders en decanen. Daarnaast komen producten als Studie in Cijfers, de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studenten Enquête meer in de schijnwerpers op onder meer www.lcsk.nl.

Logo

Landelijk Centrum Studiekeuze verzamelt, analyseert en verspreidt objectieve en vergelijkbare informatie en kennis rondom het hoger onderwijs en studiekeuze. Het is een krachtige kern waarin alles samenkomt. Dat zie je ook terug in het logo, waarin vier richtinggevende pijlen naar het middelpunt verwijzen. Passend bij de huisstijl van de stichting krijgen ook alle producten een eigen uitstraling. 
 
Landelijk Centrum Studiekeuze kijkt uit naar de toekomst onder haar nieuwe naam. Lees meer over de aspiraties van de stichting via www.lcsk.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids