Logo_samenwerking

Vorige week boden diverse partijen gezamenlijk een petitie aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met daarin concrete voorstellen voor de aanpak rondom basisvaardigheden in Nederland. Kern van het pleidooi: het moet en kan beter en sneller. Door slim gebruik te maken van wat er allemaal al is, de beschikbare kennis en hulpmiddelen te versterken en de samenwerking te verstevigen kan een grote slag geslagen worden, zodat de impact fors omhoog gaat en nog meer mensen mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij. Dit meldt CINOP.

CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl hebben deze petitie opgesteld, in samenwerking met diverse andere organisaties: Leerzelfonline, Stichting ABC, Probiblio, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Digisterker, Uitgeverij Eenvoudig communiceren, iTTA, Learn for life, Zet een punt, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, Biblionet Drenthe, Expertis, Het Begint met Taal en de Voorleesexpress.
 
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook de basale digitale vaardigheden. Aanleiding voor de petitie is de kamerbrief van maart dit jaar, over het plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Daarin presenteren de ministeries van OCW, SZW, BZK en VWS gezamenlijke ambities. De ondertekenaars van de petitie verwelkomen deze hernieuwde aandacht vanuit de politiek, maar benadrukken de noodzaak om de beschikbare budgetten beter en effectiever in te zetten. Zo bereikt de huidige aanpak van laaggeletterdheid vooral mensen die Nederlands als tweede taal leren, terwijl het overgrote deel van de doelgroep laaggeletterden Nederlands als moedertaal heeft. Die doelgroep moet anders benaderd worden om daadwerkelijk resultaat te bereiken.
 
De betrokken organisaties adviseren de kamercommissie om in te zetten op krachtenbundeling om de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ben Vaske van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl: “Te veel focus op nieuwe, kortlopende projecten en een dreigende versnippering van het beleid door decentralisering kan leiden tot vernietiging van veel waardevolle kennis en kunde. Het zou zonde zijn van tijd en middelen als andere organisaties het wiel opnieuw gaan uitvinden omdat aanwezige expertise, praktijk en ervaring niet wordt benut. Samen kunnen we een sprong voorwaarts maken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids