Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet 425 miljoen euro uit in de periode 2020 tot 2024. Dat is ruim 35 euro miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister Van Engelshoven: “Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink om mensen hun basisvaardigheden te laten verhogen.”
 

Nederlands als moedertaal, taalachterstand kinderen en verbeteren digi-vaardigheden

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om méér mensen te werven voor deelname aan cursussen, specifiek de groep met Nederlands als moedertaal. Er wordt extra geld uitgetrokken om ervaringsdeskundigen op te leiden die mensen in hun omgeving kunnen enthousiasmeren om een cursus te volgen. Kinderen en jongeren met een taalachterstand worden sneller geholpen. 
 
De aanpak van laaggeletterdheid wordt verbreed met aandacht voor digitale vaardigheden. Zo kunnen mensen geholpen worden om te leren omgaan met websites en elektronische hulpmiddelen. 
 

Kwaliteit aanbod vergroten

Gemeenten krijgen meer geld om het bereik en de kwaliteit van hun lesaanbod te vergroten. Per regio komt er een ambitieus plan voor de komende jaren. Het extra budget voor gemeenten loopt op tot 7,3 miljoen euro per jaar in 2024. Voor werkgevers komt jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar om werknemers cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aan te bieden. 
 

Expertisepunt basisvaardigheden

Ook wordt een expertisepunt basisvaardigheden opgericht, dat gaat fungeren als vraagbaak voor wet- en regelgeving op het gebied van volwassenonderwijs, scholingsregelingen en subsidies. Onder andere gemeenten kunnen bij dit punt terecht met hun vragen. 
 

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen. Een groot deel van deze groep heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden. Volgens een schatting gaat het om 2,5 miljoen mensen wanneer ook 65-plussers en mensen met uitsluitend lage rekenvaardigheden worden meegeteld. Zij ervaren hier dagelijks de gevolgen van: bij het helpen van hun kinderen met schoolwerk, bij het vinden of behouden van werk,  bij mobiel bankieren, bij het lezen van de bijsluiter van een medicijn of bij het communiceren met bijvoorbeeld een medewerker bij het gemeenteloket.
 
Door: Nationale Onderwijsgids