Logo_stichting-school-en-veiligheid-logo

Stichting School & Veiligheid lanceert in de Week van Burgerschap (20 t/m 24 mei 2019) de gesprekstool ‘Pas op de plaats’ over de school als oefenplaats voor burgerschap. Dat sluit aan bij het thema van de Week van Burgerschap: ‘ontmoeting’. De tool helpt scholen het gesprek over burgerschapsvorming te starten. ‘Pas op de plaats’ is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl/oefenplaats. Dit meldt Stichting School & Veiligheid.

Oefenplaats voor burgerschap

De school is een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. In alles wat er wordt gezegd, gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor burgerschap en de waarden van de democratie. Doelgericht en samenhangend vorm geven aan burgerschapsonderwijs vraagt meer dan het vormgeven van lessen en projecten door een handjevol docenten. Dit vraagt om het ontwikkelen van een gedragen aanpak, die voortkomt uit de visie van de school. 
 

Gespreksoefeningen

De gesprekstool ‘Pas op de plaats’ helpt scholen op weg om het noodzakelijke gesprek te starten. De tool bestaat uit een afbeelding van de school als oefenplaats en bijbehorende gespreksoefeningen. Het geeft zicht op wat er allemaal al (ongemerkt) gebeurt in de school om de leerlingen toe te rusten op de toekomst en hoe dit samenhangt met de visie en context van de school. Ook maakt het duidelijk waar de school een volgende stap kan zetten.
 

Inspiratiesessie

Voor scholen die meer willen weten over de toepassing van ‘Pas op de plaats’, organiseert School & Veiligheid op donderdag 26 september een gratis inspiratiesessie. De ontwikkelaars zullen toelichten hoe de gesprekstool binnen de school kan worden toegepast. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids