Week van Burgerschap van 24 tot 28 mei heeft als thema Het Bos

Van 24 tot en met 28 mei vindt de Week van Burgerschap plaats. Het doel van deze week is om leerkrachten te inspireren tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Het thema van 2021 is: Het Bos. Dit meldt Week van Burgerschap.

Elk jaar vindt in mei de Week van Burgerschap plaats. Burgerschap is een verplicht vak in het onderwijs en is een domein dat verschillende aspecten kent, Burgerschapsonderwijs heeft onder meer tot doel om kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers, die op een succesvolle manier kunnen bijdragen aan de complexe samenleving.
 

School als oefenplaats

De school is daarbij een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. In alles wat er wordt gezegd, gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor burgerschap en de waarden van de democratie.
 

Het Bos

Dit jaar is er gekozen voor het thema Het Bos. Het onderwerp behandelt duurzaamheid en milieu, met als specifiek onderwerp de ontbossing en het dilemma van de keuze tussen natuurbescherming en economie. De rol van globalisering bij ontbossing en de gevolgen voor de bewoners van het bos komen onder andere aan bod. Ook kunnen kinderen onderzoeken wat zij zelf kunnen doen om zorg te dragen voor de natuur.
 
Burgerschapsthema’s van voorgaande jaren waren Het gezin en Ontmoeting.
 
Door: Nationale Onderwijsgids